van 08:00 tot 20:00 uur

maandag t/m zaterdag

Guirlande 144

2496 WT Den Haag

070-3030525 / 06-50505066

info@x-equo.nl

Vergelijk objecten

Beschrijving

Laan van Zuid Hoorn 59 Rijswijk

VERKOCHT (English version see below):

Turn-key kantoorruimte in kantoorvilla gelegen aan de Laan van Zuid Hoorn 59 te Rijswijk

Algemeen:
160 m² zelfstandige kantoorruimte te huur in een fraaie turn-key kantoorvilla van circa 235 m² met 5 parkeerplaatsen, gelegen op Businesspark ‘Hoornwijck’ in project “Hof van Hoornwijck” (2001) te Rijswijk. Hof van Hoornwijck onderscheidt zich van de grotere kantorenparken door haar kleinschaligheid en wordt gekenmerkt door haar fraaie klassieke Engelse bouwstijl.

Locatie & bereikbaarheid:
Het moderne en representatieve Businesspark Hoornwijck is gesitueerd nabij de Vliet en is zeer gunstig gelegen ten opzichte van het Rijkswegennet. Op- en afritten naar het rijkswegennet (afrit 9, Rijswijk centrum) bevinden zich op circa 200 m afstand van het object.
Via het verkeersknooppunt Ypenburg zijn de A-4 richting Amsterdam, de A-12 richting Utrecht en de A-13 richting Rotterdam binnen enkele minuten te bereiken.
Per openbaar vervoer is park Hoornwijck ook uitstekend bereikbaar. Op loopafstand van het object bevinden zich haltes van tram 1 en 15, waardoor de NS Stations van Rijswijk en Den Haag goed te bereiken zijn. Op Businesspark Hoornwijck hebben zich diverse hoogwaardige bedrijven gevestigd.

Parkeren:
Bij de kantoorruimte worden 5 parkeerplaatsen op het parkeerterrein voor het object verhuurd.

Oppervlakte:
Begane grond en eerste verdieping: ca. 160 m² VVO

Indeling (globaal kantoorvilla):

Begane grond:
Entree, hal, postvak, spreekkamer voorzijde, spreekkamer achterzijde aan water gelegen, gang met modern toilet en trapkast, fraaie greeploze keuken voorzien van koffiemachine/waterkoker/vaatwasmachine/combimagnetron/koelkast,

1e verdieping:
Toilet, overloop, 3 kantoorruimtes,

2e verdieping:
Toilet, overloop met lichtkoepel, open kantoorruimte, pantry.

Datum oplevering:
In overleg met huurder.

Huurprijs:
Kantoorruimte: € 3.250,00 per maand
Parkeren: € 500,00 per 5 parkeerplaatsen per maand
Service- en energiekosten: € 415,00 per maand

BTW:
Verhuurder wenst te opteren voor btw belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. De wet kent een uitzondering toe aan o.a. makelaarskantoren, werkgeversorganisaties, reisbureaus of arbodiensten. Deze huurders mogen afwijken van de hoofdregel, indien zij een percentage van 70% behalen.

Huurtermijn:
2 jaar + 3 optiejaren, langere huurperioden in overleg met verhuurder bespreekbaar.

Service- en energiekosten zijn ten behoeve van de navolgende leveringen en diensten:
– Gasverbruik inclusief vastrecht;
– Elektriciteitsgebruik inclusief vastrecht;
– Verbruik water inclusief vastrecht;
– Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en verlichting van de algemene ruimten;
– Onderhoud en periodieke controle verwarming-/ luchtbehandelings/ en alarminstallaties;
– Onderhoud van alle gebouw gebonden werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties;
– Onderhoud buitenterrein inclusief groenvoorziening;
– Doorbelasting gemeentelijke heffingen ten lasten van gebruiker;
– Schoonmaak algemene ruimten, inclusief sanitair;
– Glasbewassing;
– Glasverzekering t.b.v. glas in buitengevel;
– Verzorging kantoorafval en huur afvalcontainer;
– Overig klein onderhoud algemene ruimten;
– Onderhoud toegangsdeur;
– Onderhoud brandmeldinstallatie;

Waarborgsom:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een waarborgsom storten ter grootte van tenminste 3 maanden betalingsverplichting inclusief servicekosten en de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Overige voorwaarden:
Conform de NVM-huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte ex artikel 7:230a (model ROZ).

Omgeving:

Ligging:
Kantorenpark

Bereikbaarheid:
Bushalte op minder dan 500 m, metrohalte op 5000 m of meer, NS Intercitystation op 1000 m tot 1500 m, snelwegafrit op minder dan 500 m en Tramhalte op minder dan 500 m

Parkeergelegenheid:

Parkeerplaatsen:
5 niet-overdekte parkeerplaatsen

Parkeerkosten:
Vanaf € 1.200,- per parkeerplaats per jaar

Turn-key villa office located at the Laan van Zuid Hoorn 59 in Rijswijk

General:
An independent office space of 160m2 in a spacious and beautiful turn-key villa of 235m2 with 5 parking places of its own, situated at business park ‘Hoornwijck’ belonging to the large project of “Hof van Hoornwijck” which was realized in 2001. Hof van Hoornwijck distinguished itself by being a relatively small-scaled project, characterized by its classic English architecture.

Location & accessibility:
The modern and representative business park Hoornwijck is very well situated near several main highways. Driveways to and from the highways are to be found at only 200m distance from the office. The nearby motor interchange of Ypenburg, the A4 to Amsterdam, the A12 to Utrecht and the A13 to Rotterdam are reachable by only a few minutes. Hoornwijck is easily accessible by public transportation. Tram stops (tram 1 and 15) are at walking distance, making Rijswijk and Den Haag train stations well within reach. At Hoornwijck only excellent, well-established, businesses are settled.

Parking:
5 parking places are rented together with the office space.

Surface area:
Ground- and 1st floor: approx 160 m² VVO

Layout:
See floor-plan

Layout (office building):

Ground floor:
Entrance, corridor, letter box, front conference room, back conference room with view over water, corridor with modern toilet and cupboard underneath the stairs, beautiful handleless kitchen with coffee machine, water boiler, dish washer, combi-microwave and fridge.

1st floor:
Toilet, corridor, 3 offices,

2nd floor:
Toilet, corridor with skylight, large open office, pantry.

Date acceptance:
In consultation with owner.

Rent:
Open office: € 3.250,00 per month
Parking: € 500,00 for five parking places per month
Service- and energy costs: € 415,00 per month

VAT:
Owner likes to choose for VAT charged rental. The tenant has to ensure a taxed revenue of at least 90%. According to the law, this does not count for real-estate agencies, employers’ associations, travel agencies and occupational health agencies. The above-mentioned tenants are exempted, if they are able to reach a taxed revenue of 70%.

Lease term:
2 years + 3 optional years, lease terms which are longer than mentioned, are negotiable in consultation with the owner.

Service- and energy costs are for the purpose of the subsequent services:
– Usage of gas including fixed charge;
– Usage of electricity including fixed charge;
– Usage of water including fixed charge;
– Usage of electricity including fixed charge for the purpose of installations and lightings in the general areas;
– Maintenance and periodic inspections of heating-/air/ and alarm installations;
– Maintenance of mechanical and electrical installations;
– Maintenance of the outside area including greening;
– Invoicing of municipal taxes charges for the tenant;
– Cleaning of general area, including sanitaria;
– Window cleaning;
– Glass insurance for the purpose of the exterior of the building;
– Office waste and rental of waste container;
– Small maintenance of general area;
– Maintenance entrance;
– Maintenance fire alarm;

Deposit:
By signing the rental agreement the tenant is obliged to deposit a payment of at least 3 months of rent including service costs and additional VAT.

Other requirements:
In accordance with the rental agreement for offices and other commercial spaces ex. Article 7:230a (model ROZ).

Surroundings:

Location:
Business parc

Accessibility:
Bus stop at 500m, subway station at 5000m, train station at 1000m to 1500m, exit highway at less than 500m and tram stops at less than 500m.

Parking:

Parking spaces:
5 non-covered parking spaces

Parking fees:
From € 1.200,- per parking space per year

Energielabel

 • Energielabel A Laan van Zuid Hoorn 59 Rijswijk
 • Adres: Laan van Zuid Hoorn 59
 • Stad: Rijswijk
 • Provincie: Zuid Holland
 • Land: Nederland

Detail

Bijgewerkt op januari 13, 2020 bij 11:27 am

 • Prijs: VERKOCHT
 • Object oppervlakte: 160 m²
 • Perceelgrootte: 235 m²
 • Bouwjaar: 2001
 • Object type: Kantoorpand
 • Object status: VERKOCHT

Plattegronden

Begane grond

1e etage